Secondary Initiatives for Year 2017

Access
  • #74 Peningkatan Kualiti Pendidikan Vokasional
Quality
  • #24 Peluasan LINUS 2.0 Merangkumi Skop Literasi Bahasa Inggeris
  • #30 Pembangunan Program Pendidikan Pintar dan Berbakat
Equity
  • #97 Pengoptimaan Sumber Manusia (Guru dan AKP) dalam Melaksanakan Tugas di sekolah-sekolah KPM
Unity
  • #5 Pembangunan Insaniah Melalui Ko-kurikulum
Efficiency
  • #40 Pelaksanaan Pelan Hala Tuju Sekolah Kurang Murid
  • #96 Pembangunan Prinsip Pembiayaan Saksama bagi Peruntukan Sokongan kepada Sekolah
  • #109 Pelaksanaan Transformasi ICT KPM