Primary Initiatives for Year 2017

Access
 • #49 Perkukuhan STEM
 • #59 Peningkatan Kualiti Prasekolah
 • #104 Peningkatan Akses daripada Peringkat Prasekolah hingga Menengah Atas
Quality
 • #10 Pelaksanaan Piagam Guru
 • #20 Pembudayaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Pembelajaran Abad ke-21
 • #34 Peningkatan Akses kepada Pendidikan Inklusif Berkualiti
 • #54 Pelaksanaan Program Transformasi Daerah
 • #62 Peluasan Pelaksanaan Pelibatan Ibu Bapa dan Komuniti dalam Ekosistem Sekolah
 • #66 Peluasan Pelibatan Sektor Swasta
 • #79 Peningkatan Penggunaan Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran
 • #87 Pelaksanaan Piagam Pemimpin Sekolah
 • #107 Pengukuhan Pendidikan Bahasa Inggeris
 • #108 Pemartabatan Pendidikan Bahasa Melayu
Equity
 • #57 Halatuju Pendidikan Orang Asli dan Peribumi
 • #95 Transformasi IPG untuk Meningkatkan Kualiti Latihan Guru
Unity
 • #6 Pengukuhan Perpaduan di Sekolah
Efficiency
 • #2 Pengoptimaan Perbelanjaan Berasaskan Keberhasilan Program
 • #37 Penyediaan Infrastruktur Asas di Semua Sekolah
 • #43 Pembangunan Repositori Data Pendidikan dan Peluasan Penggunaan Dashboard
 • #70 Pelaksanaan Struktur Baharu KPM