Primary Initiatives for Year 2016

Access
 • #49 Perkukuhan STEM
 • #59 Peningkatan kualiti prasekolah
 • #74 Peningkatan kualiti pendidikan Vokasional
 • #104 Peningkatan Akses daripada peringkat prasekolah hingga menengah atas
Quality
 • #10 Pelaksanaan Piagam Guru
 • #20 Pelaksanaan KBAT,TIMSS dan PISA
 • #24 Peluasan LINUS 2.0 merangkumi skop literasi Bahasa Inggeris
 • #25 Peningkatan Kemahiran Bahasa Inggeris di Sekolah Menengah
 • #54 Peluasan Program Transformasi Daerah
 • #62 Peluasan pelaksanaan pelibatan ibu bapa dan komuniti dalam ekosistem sekolah
 • #66 Peluasan pelibatan sektor swasta
 • #79 Penyediaan 1BestariNet dan perisian ke sekolah
 • #84 Peningkatan profesionalisme guru Bahasa Inggeris
 • #87 Pelan Penggantian Pemimpin Sekolah
 • #105 Highly Immersive Programme
 • #106 Dual Language Programme
Equity
 • #34 Peningkatan akses kepada pendidikan inklusif berkualiti
 • #95 Transformasi IPG untuk meningkatkan kualiti latihan guru
 • #97 Menangani Isu Tugas dan Tanggungjawab Guru di Sekolah-Sekolah KPM
Unity
 • #6 Perkukuhan perpaduan murid
Efficiency
 • #2 Memaksimakan perbelanjaan berasaskan keberhasilan
 • #37 Penyediaan infrastruktur asas di semua sekolah
 • #43 Pengintegrasian data pendidikan dan penambahbaikan dashboard
 • #70 Perkukuhan fungsi teras organisasi dan penstrukturan semula KPM