Primary Initiatives for Year 2015

Access
 • #45 Pelanjutan pendidikan wajib daripada 6 tahun ke 11 tahun persekolahan
 • #59 Peningkatan enrolmen dan kualiti prasekolah
 • #74 Peningkatan penyertaan dalam bidang Vokasional di peringkat menengah atas
Quality
 • #10 Piagam Guru
 • #20 Pelaksanaan KBAT
 • #21 Peningkatan Kemahiran Guru dan Murid dalam TIMSS dan PISA *combined with KBAT*
 • #24 Peluasan LINUS 2.0 merangkumi skop literasi Bahasa Inggeris
 • #25 Peningkatan kemahiran Bahasa Inggeris bagi sekolah menengah
 • #54 Program Transformasi Daerah
 • #62 Peluasan pelaksanaan pelibatan ibu bapa dan komuniti
 • #66 Peluasan pelibatan sektor swasta
 • #79 Penyediaan 1BestariNet dan perisian ke sekolah
 • #84 Peningkatan profesionalisme guru Bahasa Inggeris (Pro-ELT)
 • #87 Piagam Pemimpin Sekolah
Equity
 • #34 Peningkatan akses kepada pendidikan inklusif berkualiti
 • #95 Transformasi IPG untuk meningkatkan kualiti latihan guru
Unity
 • #6 Perkukuhan perpaduan murid
Efficiency
 • #2 Memaksimakan perbelanjaan berasaskan keberhasilan
 • #37 Penyediaan infrastruktur asas di semua sekolah
 • #43 Pengintegrasian data pendidikan dan penambahbaikan dashboard
 • #70 Perkukuhan fungsi teras organisasi dan penstrukturan semula KPM