Kementerian Pendidikan Malaysia mengawal semua perkara berkaitan pendidikan negara dari pendidikan prasekolah hingga ke pengajian tinggi.

Kementerian yang diketuai oleh Menteri Pendidikan bermatlamat untuk menyediakan semua rakyat Malaysia dengan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti yang membentuk rakyat Malaysia yang berkemahiran tinggi, berpengetahuan dan bersatu-padu.