Inisiatif Sokongan

Akses

Inisiatif Sokongan

  Kualiti

  Inisiatif Sokongan

  • Pelaksanaan Program Penguasaan Literasi dan Numerasi Sekolah Rendah
  • Pelibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta dalam Pendidikan
  X

  Pelaksanaan Program Penguasaan Literasi dan Numerasi Sekolah Rendah

  Vision

  Rational & Ambition

  Outcomes

  Programme Manager:
  Division:

  X

  Pelibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta dalam Pendidikan

  Vision

  Rational & Ambition

  Outcomes

  Programme Manager:
  Division:

  Ekuiti

  Inisiatif Sokongan

  • Transformasi Pendidikan Orang Asli dan Peribumi
  X

  Transformasi Pendidikan Orang Asli dan Peribumi

  Vision

  Rational & Ambition

  Outcomes

  Programme Manager:
  Division:

  Perpaduan

  Inisiatif Sokongan

    Kecekapan

   Inisiatif Sokongan

   • Penyediaan Infrastruktur Asas di Semua Sekolah
   • Pembiayaan Saksama bagi Bantuan Persekolahan KPM
   X

   Penyediaan Infrastruktur Asas di Semua Sekolah

   Vision

   Rational & Ambition

   Outcomes

   Programme Manager:
   Division:

   X

   Pembiayaan Saksama bagi Bantuan Persekolahan KPM

   Vision

   Rational & Ambition

   Outcomes

   Programme Manager:
   Division: