Inisiatif Sokongan Tahun 2020

Akses
N/A
Kualiti
  • Pelaksanaan Program Penguasaan Literasi dan Numerasi Sekolah Rendah
  • Pelibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta dalam Pendidikan
Ekuiti
  • Transformasi Pendidikan Orang Asli dan Peribumi
Perpaduan
N/A
Kecekapan
  • Penyediaan Infrastruktur Asas di Semua Sekolah
  • Pembiayaan Saksama bagi Bantuan Persekolahan KPM