Inisiatif Sokongan Tahun 2019

Akses
  • Peningkatan Kualiti Pendidikan Vokasional
Kualiti
  • Pelaksanaan Program Penguasaan Literasi dan Numerasi Sekolah Rendah
Ekuiti
  • Transformasi Pendidikan Orang Asli dan Peribumi
Perpaduan
N/A
Kecekapan
  • Penyediaan Infrastruktur Asas di Semua Sekolah
  • Pembiayaan Saksama bagi Bantuan Persekolahan KPM