Inisiatif Sokongan Tahun 2018

Akses
  • #59 Meningkatkan Kualiti Prasekolah
  • #74 Meningkatkan Kualiti Pendidikan Vokasional
Kualiti
  • #10 Pelaksanaan Piagam Guru
  • #24 Peluasan LINUS 2.0 Merangkumi Skop Literasi Bahasa Inggeris
Ekuiti
  • #40 Pelaksanaan Pelan Hala Tuju Sekolah Kurang Murid (SKM)
  • #96 Pembangunan Prinsip Pembiayaan Saksama bagi Peruntukan Sokongan kepada Sekolah
  • #30 Pembangunan Program Pendidikan Pintar dan Berbakat
Perpaduan
N/A
Kecekapan
  • #79 Peningkatan Penggunaan Teknologi Dalam Pengajaran & Pembelajaran