Inisiatif Sokongan

Akses

Inisiatif Sokongan

 • #59 Meningkatkan Kualiti Prasekolah
 • #74 Meningkatkan Kualiti Pendidikan Vokasional
X

#59 Meningkatkan Kualiti Prasekolah

Visi

Rasional & Hasrat

Keberhasilan

Pengurus Program: Haji Mohd Sohimi bin Othman
Division: School Management Division

X

#74 Meningkatkan Kualiti Pendidikan Vokasional

Visi

Rasional & Hasrat

Keberhasilan

Pengurus Program: Pn. Hajah Zanariah binti Hj. Ahmad
Division: Technical and Vocational Education Division

Kualiti

Inisiatif Sokongan

 • #24 Peluasan LINUS 2.0 Merangkumi Skop Literasi Bahasa Inggeris
X

#10 Pelaksanaan Piagam Guru

Vision

 • Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Yang Berkualiti, Kekal Berkualiti

Rational & Ambition

 • 60% Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) pada masa sekarang akan terus berkhidmat dalam tempoh 15 tahun akan datang.
 • Piagam Guru merupakan inisiatif KPM bagi mengekalkan PPP yang berkualiti untuk terus kekal berkualiti sepanjang tempoh perkhidmatannya.

Outcomes

 • PPP dapat meningkatkan kompetensi setelah mengikuti kursus pembangunan profesionalisme berterusan.
 • Laluan kerjaya PPP yang menarik berdasarkan prestasi dan kompetensi.
 • Guru Malaysia yang memenuhi standard dan mematuhi etika yang ditetapkan.

Programme Manager: Pn. Hajah Rosnarizah binti Abdul Halim
Division: Bahagian Pendidikan Guru

X

#24 Peluasan LINUS 2.0 Merangkumi Skop Literasi Bahasa Inggeris

Vision

Rational & Ambition

Outcomes

Programme Manager: Cik Eileen Jesse Ah Guan
Division: Bahagian Pembangunan Kurikulum

Ekuiti

Inisiatif Sokongan

 • #30 Pembangunan Program Pendidikan Pintar dan Berbakat
X

#40 Pelaksanaan Pelan Hala Tuju Sekolah Kurang Murid (SKM)

Vision

 • Pendidikan berkualiti di SKM dengan kos operasi yang optimum

Rational & Ambition

 • 30% sekolah di Malaysia mempunyai enrolmen kurang daripada 150.
 • Kos pengoperasian setiap murid di SKM adalah 2 kali lebih tinggi berbanding murid di sekolah yang mempunyai enrolmen melebihi 150.

Outcomes

 • Pentadbiran SKM yang lebih efisien

Programme Manager: Dr. Abdul Khalik Khassunah bin Muzir
Division: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan

X

#96 Pembangunan Prinsip Pembiayaan Saksama bagi Peruntukan Sokongan kepada Sekolah

Vision

Rational & Ambition

Outcomes

Programme Manager: Dr. Zainin binti Bidin
Division: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan

X

#30 Pembangunan Program Pendidikan Pintar dan Berbakat

Vision

Rational & Ambition

Outcomes

Programme Manager: En. Baharin bin Yahya
Division: Bahagian Pembangunan Kurikulum

Perpaduan

Inisiatif Sokongan

  X

  #79 Peningkatan Penggunaan Teknologi Dalam Pengajaran & Pembelajaran

  Vision

  Budaya pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam persekitaran maya.

  Rational & Ambition

  • Membolehkan pembelajaran berasaskan ICT dilaksanakan di semua sekolah secara optimum
  • Melengkapkan murid-murid dengan kemahiran Pembelajaran Abad ke-21
  • Menyediakan pelantar untuk personalised learning, differentiated learning dan pembangunan profesionalisme guru.

  Outcomes

  • Murid menguasai kemahiran pembelajaran kendiri menggunakan teknologi.
  • Pengajaran guru yang berkemahiran dalam penggunaan teknologi.

  Programme Manager: Dr. Fatimah binti Hashim
  Division: Bahagian Teknologi Pendidikan