Inisiatif Sokongan Tahun 2015

Akses
N/A
Kualiti
 • #46A Memperluaskan penarafan dan pengiktirafan Program Matrikulasi
 • #46B Pemantapan pendidikan Tingkatan 6
 • #49 Perkukuhan STEM
 • #85 Pelaksanaan program OPS-English di sekolah menengah
 • #100 Penyemakan semula insentif bagi PGB berprestasi tinggi di pedalaman / sekolah berprestasi rendah
 • #101 Peningkatan profisiensi guru Bahasa Malaysia
Ekuiti
 • #57 Transformasi pendidikan orang asli, luar bandar dan pedalaman
 • #80 Penyelesaian secara ICT bagi pembelajaran jarak jauh dan mampu diri
 • #97 Pengurangan beban kerja guru
Perpaduan
 • #5 Perkukuhan aktiviti ko-kurikulum
 • #44 Penukaran sekolah yang padat menjadi sekolah satu sesi
Kecekapan
 • #23 Peningkatan standard Bahasa Malaysia di SK and SJK
 • #41 Penyemakan semula peruntukan guru di sekolah berenrolmen rendah
 • #63 Pengkajian semula dan perombakan bantuan kewangan berdasarkan keperluan
 • #96 Pembangunan prinsip pembiayaan saksama bagi peruntukan sokongan kepada sekolah-sekolah