Inisiatif Sokongan Tahun 2014

Akses
 • #45 Pelanjutan Pendidikan Wajib daripada 6 ke 11 tahun
Kualiti
 • #11 Pelaksanaan CPD
 • #19 Penjajaran kurikulum dengan standard antarabangsa
 • #23 Peningkatan standard Bahasa Malaysia di SK and SJK
 • #25 Peningkatan kemahiran Bahasa Inggeris bagi sekolah menengah
 • #46A Memperluaskan penarafan dan pengiktirafan Program Matrikulasi
 • #46B Pemantapan pendidikan Tingkatan 6
 • #49 Perkukuhan STEM
 • #66 Peluasan pelibatan sektor swasta
 • #85 Pelaksanaan program Inggeris OPS di sekolah menengah tingkatan 1 dan 2
 • #94 Pembangunan portal dan perpustakaan video e-Guru
 • #100 Pelaksanaan insentif bagi PGB berprestasi tinggi di sekolah pedalaman dan/atau sekolah berprestasi rendah
 • #101 Peningkatan Penguasaan profisiensi guru Bahasa Malaysia
Ekuiti
 • #34 Peningkatan akses kepada pendidikan inklusif berkualiti
 • #57 Transformasi pendidikan orang asli, luar bandar dan pedalaman
 • #80 Penyelesaian secara ICT bagi pembelajaran jarak jauh dan mampu diri
 • #95 Transformasi IPG untuk meningkatkan kualiti latihan guru
 • #97 Pengurangan beban kerja guru
Perpaduan
 • #5 Perkukuhan aktiviti ko-kurikulum
 • #6 Perkukuhan perpaduan murid
 • #44 Penukaran sekolah yang padat menjadi sekolah satu sesi
Kecekapan
 • #41 Penyemakan semula peruntukan guru bagi sekolah berenrolmen rendah
 • #43 Pengintegrasian data pendidikan dan penambahbaikan dashboard
 • #63 Pengkajian semula dan perombakan bantuan kewangan berdasarkan keperluan
 • #96 Pembangunan prinsip pembiayaan saksama bagi peruntukan sokongan kepada sekolah-sekolah