Inisiatif Utama Tahun 2021

Akses
N/A
Kualiti
  • Pembudayaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Pembelajaran Abad ke-21
  • Peningkatan Akses dan Kualiti Pendidikan bagi Murid Berkeperluan Khas
Ekuiti
  • Pelaksanaan Program Transformasi Daerah 
  • Transformasi IPG untuk Meningkatkan Kualiti Latihan Guru
  • Pengukuhan Pendidikan Bahasa Inggeris
  • Pemartabatan Pendidikan Bahasa Melayu
Perpaduan
N/A
Kecekapan
  • Pembiayaan Saksama bagi Bantuan Persekolahan KPM