Inisiatif Utama

Akses

Inisiatif Utama

  Kualiti

  Inisiatif Utama

  • Pembudayaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Pembelajaran Abad ke-21
  • Peningkatan Akses dan Kualiti Pendidikan bagi Murid Berkeperluan Khas
  X

  Pembudayaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Pembelajaran Abad ke-21

  Visi

  Rasional & Hasrat

  Keberhasilan

  Pengurus Program:
  Bahagian:

  X

  Peningkatan Akses dan Kualiti Pendidikan bagi Murid Berkeperluan Khas

  Visi

  Rasional & Hasrat

  Keberhasilan

  Pengurus Program:
  Bahagian:

  Ekuiti

  Inisiatif Utama

  • Pelaksanaan Program Transformasi Daerah 
  • Transformasi IPG untuk Meningkatkan Kualiti Latihan Guru
  • Pengukuhan Pendidikan Bahasa Inggeris
  • Pemartabatan Pendidikan Bahasa Melayu
  X

  Pelaksanaan Program Transformasi Daerah 

  Visi

  Rasional & Hasrat

  Keberhasilan

  Pengurus Program:
  Bahagian:

  X

  Transformasi IPG untuk Meningkatkan Kualiti Latihan Guru

  Visi

  Rasional & Hasrat

  Keberhasilan

  Pengurus Program:
  Bahagian:

  X

  Pengukuhan Pendidikan Bahasa Inggeris

  Visi

  Rasional & Hasrat

  Keberhasilan

  Pengurus Program:
  Bahagian:

  X

  Pemartabatan Pendidikan Bahasa Melayu

  Visi

  Rasional & Hasrat

  Keberhasilan

  Pengurus Program:
  Bahagian:

  Perpaduan

  Inisiatif Utama

    Kecekapan

   Inisiatif Utama

   • Pembiayaan Saksama bagi Bantuan Persekolahan KPM
   X

   Pembiayaan Saksama bagi Bantuan Persekolahan KPM

   Visi

   Rasional & Hasrat

   Keberhasilan

   Pengurus Program:
   Bahagian: