Inisiatif Utama

Akses

Inisiatif Utama

 • Peningkatan Akses dan Kualiti Pendidikan bagi Murid Berkeperluan Khas
 • Peningkatan Akses daripada Prasekolah hingga Menengah Atas
X

Peningkatan Akses dan Kualiti Pendidikan bagi Murid Berkeperluan Khas

Visi

Rasional & Hasrat

Keberhasilan

Pengurus Program:
Bahagian:

X

Peningkatan Akses daripada Prasekolah hingga Menengah Atas

Visi

Rasional & Hasrat

Keberhasilan

Pengurus Program:
Bahagian:

Kualiti

Inisiatif Utama

 • Pembudayaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Pembelajaran Abad ke-21
 • Pembangunan Program Pendidikan Pintar Cerdas
 • Pengukuhan Pendidikan STEM
 • Pengukuhan Pendidikan Bahasa Inggeris
 • Pemartabatan Pendidikan Bahasa Melayu
 • Pemantapan Profesionalisme PPP
 • Pemerkasaan Institut Pendidikan Guru dan Insititut Aminuddin Baki
X

Pembudayaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Pembelajaran Abad ke-21

Visi

Rasional & Hasrat

Keberhasilan

Pengurus Program:
Bahagian:

X

Pembangunan Program Pendidikan Pintar Cerdas

Visi

Rasional & Hasrat

Keberhasilan

Pengurus Program:
Bahagian:

X

Pengukuhan Pendidikan STEM

Visi

Rasional & Hasrat

Keberhasilan

Pengurus Program:
Bahagian:

X

Pengukuhan Pendidikan Bahasa Inggeris

Visi

Rasional & Hasrat

Keberhasilan

Pengurus Program:
Bahagian:

X

Pemartabatan Pendidikan Bahasa Melayu

Visi

Rasional & Hasrat

Keberhasilan

Pengurus Program:
Bahagian:

X

Pemantapan Profesionalisme PPP

Visi

Rasional & Hasrat

Keberhasilan

Pengurus Program:
Bahagian:

X

Pemerkasaan Institut Pendidikan Guru dan Insititut Aminuddin Baki

Visi

Rasional & Hasrat

Keberhasilan

Pengurus Program:
Bahagian:

Ekuiti

Inisiatif Utama

 • Pelaksanaan Program Transformasi Daerah
X

Pelaksanaan Program Transformasi Daerah

Visi

Rasional & Hasrat

Keberhasilan

Pengurus Program:
Bahagian:

Perpaduan

Inisiatif Utama

 • Pembangunan Nilai, Sahsiah dan Perpaduan di Sekolah
X

Pembangunan Nilai, Sahsiah dan Perpaduan di Sekolah

Visi

Rasional & Hasrat

Keberhasilan

Pengurus Program:
Bahagian:

 Kecekapan

Inisiatif Utama

 • Pelaksanaan Transformasi ICT dan Peningkatan Pengurusan Data KPM
X

Pelaksanaan Transformasi ICT dan Peningkatan Pengurusan Data KPM

Visi

Rasional & Hasrat

Keberhasilan

Pengurus Program:
Bahagian: