Inisiatif Utama Tahun 2019

Access
 • Peningkatan Akses daripada peringkat prasekolah hingga menengah atas
Quality
 • Perkukuhan Pendidikan STEM
 • Pelaksanaan Program Transformasi Daerah
 • Pelibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta dalam Pendidikan
 • Pengukuhan Pendidikan Bahasa Inggeris
 • Pemartabatan Pendidikan Bahasa Melayu
 • Pemantapan Profesionalisme PPP
 • Pemerkasaan Institusi Pendidikan Guru dan Insititut Aminuddin Baki
Equity
N/A
Unity
 • Pembangunan Nilai, Sahsiah dan Perpaduan di Sekolah
Efficiency
 • Pembiayaan Saksama bagi Peruntukan Sokongan kepada Sekolah-sekolah
 • Pelaksanaan Transformasi ICT dan Peningkatan Pengurusan Data KPM