Inisiatif Utama Tahun 2018

Akses
 • Meningkatkan Akses kepada Pendidikan dari Prasekolah hingga Menengah Atas
Kualiti
 • Piagam Pemimpin Sekolah
 • Pemartabatan Pendidikan Bahasa Melayu
 • Peluasan Pelaksanaan Pelibatan Ibu Bapa dan Komuniti dalam Ekosistem Sekolah
 • Peluasan Pelibatan Sektor Swasta
 • Transformasi IPG untuk Meningkatkan Kualiti Latihan Guru
 • Pengukuhan Pendidikan STEM
 • Pembudayaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Pembelajaran Abad ke-21
 • Pengukuhan Pendidikan Bahasa Inggeris
Ekuiti
 • Pelaksanaan Program Transformasi Daerah
 • Transformasi Pendidikan Orang Asli Dan Peribumi
 • Peningkatan Akses dan Kualiti Pendidikan bagi Murid Berkeperluan Khas (MBK)
Perpaduan
 • Pengukuhan Perpaduan di Sekolah
 • Pembangunan Nilai dan Sahsiah
Kecekapan
 • Penyediaan Infrastruktur Asas Di Semua Sekolah
 • Peningkatan Perkongsian Data Pendidikan KPM dan Pemantapan Penggunaan Dashboard
 • Pelaksanaan Inisiatif Transformasi ICT KPM
 • Pengoptimaan Perbelanjaan Berasaskan Keberhasilan Program
 • Pelaksanaan Struktur Baharu KPM