Inisiatif Utama Tahun 2014

Akses
 • #74 Peningkatan penyertaan dalam bidang Vokasional di peringkat menengah atas
 • #59 Peningkatan enrolmen dan kualiti prasekolah
Kualiti
 • #10 Pelaksanaan Piagam Guru
 • #79 Penyediaan 1BestariNet dan perisian ke sekolah
 • #87 Pelaksanaan Piagam Pemimpin Sekolah
 • #20 Pelaksanaan KBAT
 • #21 Peningkatan pencapaian TIMSS dan PISA
 • #24 Peningkatan prestasi literasi BI (LINUS)
 • #54 Peluasan Program Transformasi Daerah
 • #62 Peluasan pelaksanaan pelibatan ibu bapa dan komuniti dalam ekosistem sekolah
 • #84 Peningkatan penguasaan bahasa Inggeris untuk guru (Pro-ELT)
Ekuiti
N/A
Perpaduan
N/A
Kecekapan
 • #2 Mengoptimakan peruntukan untuk memaksimakan keberhasilan program dan aktiviti
 • #70 Perkukuhan fungsi teras organisasi dan penstrukturan semula KPM
 • #37 Penyediaan infrastruktur asas di semua sekolah