Pertanyaan

Unit Pelaksanaan dan Prestasi Pendidikan (PADU) 1039148-H
Aras 3, Blok E9, Kompleks E, Presint 1
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya
Malaysia

Tel: 03-88881001
Fax: 03-88881146
Email: info@padu.edu.my