5 Aspirasi Sistem
6 Aspirasi Murid
11 Anjakan Transformasi
3 Gelombang
Pihak Berkepentingan

Kementerian Pendidikan Malaysia mengawal semua perkara berkaitan pendidikan negara dari pendidikan prasekolah hingga ke pengajian tinggi. Kementerian yang diketuai oleh Menteri Pendidikan bermatlamat untuk menyediakan semua rakyat Malaysia dengan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti yang membentuk rakyat Malaysia yang berkemahiran tinggi, berpengetahuan dan bersatu-padu.

5 Aspirasi Sistem

Akses
Kualiti
Ekuiti
Perpaduan
Kecekapan

6 Aspirasi Murid

PENGETAHUAN
KEMAHIRAN DWIBAHASA
KEMAHIRAN BERFIKIR
ETIKA DAN KEROHANIAN
KEMAHIRAN MEMIMPIN
IDENTITI NASIONAL

11 Anjakan Transformasi

Anjakan 1
Anjakan 2
Anjakan 3
Anjakan 4
Anjakan 5
Anjakan 6
Anjakan 7
Anjakan 8
Anjakan 9
Anjakan 10
Anjakan 11

3 Gelombang

Gelombang
1
2013 - 2015
Gelombang
2
2016 - 2020
Gelombang
3
2021 - 2025

Pihak Berkepentingan

Murid
Guru
Pemimpin Sekolah
Pegawai Kementerian
Ibu Bapa
PIHAK KOMUNITI & SWASTA