Visi

Unit Pelaksanaan dan Prestasi bertaraf dunia untuk memacu transformasi pendidikan

Misi

Menjadi rakan yang dipercayai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk merealisasikan pelaksanaan pelan pendidikan kepada keberhasilan yang dihasratkan

Sejarah PADU

Objektive PADU

Lembaga Pemegang Amanah

Pengurusan Tertinggi

Kakitangan PADU