Kefahaman

Memahami prestasi terkini dan cabaran yang dihadapi oleh sistem pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan akses kepada pendidikan, meningkatkan standard (kualiti), menghapuskan jurang pencapaian (ekuiti), memupuk perpaduan antara murid, dam memaksimumkan kecekapan sistem.

Pewujudan

Mewujudkan suatu visi dan aspirasi yang jelas bagi individu murid,dan sistem pendidikan negara secara menyeluruh bagi tempoh 13 tahun akan datang.

Menggariskan

Menggariskan suatu program transformasi yang komprehensif dan menyokong transformasi penjawat awam secara menyeluruh yang akan membolehkan Kementerian memenuhi permintaan baharu dan jangkaan pihak awam yang semakin meningkat.

Sejarah PADU

Visi & Misi

Lembaga Pemegang Amanah

Pengurusan Tertinggi

Kakitangan PADU