Nilai-nilai Utama

Proaktif

Mengurus potensi risiko dengan berfikiran ke hadapan dan mengambil tindakan awal

KEBERTANGGUNGJAWABAN

Mengambil tanggungjawab dan pemilikan ke atas hasil kerja

BERDAYA MAJU

Mengekalkan usaha yang tinggi dan ketabahan untuk mencapai keberhasilan yang dihasratkan

BERSATU PADU

Memberikan tumpuan kepada budaya kerja sepasukan melalui kerjasama erat dan komunikasi berkesan