Tadbir urus PADU diketuai oleh individu yang berkebolehan, masing-masing mempunyai keupayaan untuk mentadbir PADU untuk menyampaikan objektifnya dengan cara yang paling cekap.
Encik Zainal Abidin bin Jamal
Pengerusi
Lihat Profil
Tan Sri Abd Ghafar Mahmud
Pemegang Amanah
Lihat Profil
Professor Emeritus Tan Sri Dato' Dzulkifli Abdul Razak
Pemegang Amanah
Lihat Profil
Encik Mohd Adam bin Mohd Said
Pemegang Amanah
Lihat Profil
Encik Salsuriya bin Selamat
Pemegang Amanah
Lihat Profil
Encik Mohd Yuzaidi bin Mohd Yusoff
Pemegang Amanah
Lihat Profil
Datuk Mohd Anwar bin Yahya
Pemegang Amanah
Lihat Profil

Visi & Misi

Objektif PADU

Sejarah PADU

Pengurusan Tertinggi

Kakitangan PADU