SELAMAT DATANG KE PADU

Peranan utama PADU ialah untuk memudah cara, menyokong, dan merealisasikan visi Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mentransformasikan sistem pendidikan Malaysia melalui kejayaan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. PADU juga akan bekerjasama dengan Kementerian untuk membangunkan pelan tindakan pemulihan bagi memastikan penambahbaikan berterusan terhadap kualiti sistem pendidikan di Malaysia.

Pencapaian

Media Sosial

Video