Pelan PPPM

Lebih Lanjut

Mengenai PADU

Peranan utama PADU ialah untuk memudah cara, menyokong, dan merealisasikan visi Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mentransformasikan sistem pendidikan Malaysia melalui kejayaan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025.
Lebih Lanjut

Aspirasi, Transformasi & Pihak Berkepentingan

Kementerian yang diketuai oleh Menteri Pendidikan bermatlamat untuk menyediakan semua rakyat Malaysia dengan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti yang membentuk rakyat Malaysia yang berkemahiran tinggi, berpengetahuan dan bersatu-padu.
Lebih Lanjut

Inisiatif PPPM

Lebih Lanjut

Muat Turun

Lebih Lanjut