Taklimat Dashboard Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2018

Taklimat Dashboard Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2018

1
2
3

Taklimat Dashboard Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2018 telah berlangsung di Dewan Melati 2 & 3, Putrajaya.

Sesi anjuran PADU ini telah dihadiri oleh 97 orang pegawai dari Bahagian-Bahagian berkaitan yang merupakan peneraju kepada sembilan belas (19) inisiatif utama bagi tahun 2018 di Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan pegawai-pegawai PADU.

Peserta terdiri daripada Pengurus Program, Ketua Aliran Kerja (WSL) pada peringkat Bahagian di Kementerian Pendidikan Malaysia,  Pegawai Penjaga Inisiatif (Officers-In-Charge) serta pegawai Unit Kewangan PADU.

Taklimat sehari ini bertujuan sebagai satu sesi perkongsian amalan terbaik untuk pengurusan inisiatif yang merangkumi  peranan dan tanggungjawab pasukan inisiatif, penambah baikan daripada pelaksanaan dan pemantauan tahun 2016 serta berkongsi proses kerja pelaksanaan dan pemantauan tahun 2017.  Peserta juga diberi pendedahan kepada pengurusan isu dan risiko serta pengurusan perubahan pelan inisiatif.  Selain itu kaedah pengisian Dashboard Mingguan inisiatif utama PPPM 2017 melalui platform pelaporan baharu telah diperkenalkan.  Garis Panduan Pengurusan Peruntukan PPPM 2013-2025 juga telah diberikan kepada semua peserta.