Mesyuarat Pembentangan Kajian Pertengahan Tahun 2018 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2015-2025 telah dipengerusikan oleh YB Dr Maszlee Malik, Menteri Pendidikan Malaysia. Objektif mesyuarat ini adalah untuk menyemak dan mengkaji status pencapaian pelaksanaan inisiatif PPPM bagi enam (6) bulan pertama tahun 2018 melalui kad pelaporan inisiatif Mesyuarat dihadiri oleh 15 bahagian di Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang merupakan peneraju kepada setiap inisiatif PPPM 2013-2025 bagi tahun 2018.