Events

Jelajah Pendidikan KPM Tahun 2018

Program Jelajah Pendidikan KPM 2018 memberi peluang kepada Kementerian untuk mendekati masyarakat di seluruh negara dengan berkongsi kejayaan serta mendapatkan pandangan serta maklum balas terhadap usaha Kementerian dalam meningkatkan akses kepada pendidikan berkualiti.

Read More

Taklimat Dashboard Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2018

Taklimat Dashboard Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2018 telah berlangsung di Dewan Melati 2 & 3, Putrajaya.

Read More

PADU Terima Anugerah Antarabangsa

Unit Pelaksanaan dan Prestasi Pendidikan (PADU), Kementerian Pendidikan memenangi Anugerah Pengurusan Projek (APM) Mike Nichols untuk Inspirasi 2017 di London, semalam.

Read More