Events

Jelajah Pendidikan KPM Tahun 2018

Program Jelajah Pendidikan KPM 2018 memberi peluang kepada Kementerian untuk mendekati masyarakat di seluruh negara dengan berkongsi kejayaan serta mendapatkan pandangan serta maklum balas terhadap usaha Kementerian dalam meningkatkan akses kepada pendidikan berkualiti.

Read More